miércoles, 12 de marzo de 2014

Tu quoque CSIC!

Ye verdat que dimpués d’a denúncia d’a Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán l’Armata Espanyola ha rectificato e ha zarrato l’acceso t’a seccion “Primeras Enseñas” d’a suya web, an que  b’heva contenitos falsos —ya sabez: casa reyal catalana, as armas d’os reis d’Aragon convertitas en escudo d’o conde de Catalunya e tota ixa mena de mentiras pancatalanistas cuentr’a história nuestra— e ferá un estúdio ta corregir os fallos. 
Bien, nos ne femos contentos, prou que sí, pero, á veyer quí fa o estúdio ixe e qué bibliografia fa servir. Perque ya me direz cómo rectifica o CSIC —Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a mayor institucion publica adedicata á la investigacion en Espanya, no l’olbidez— e corrige os quince libros suyos á lo menos an que fa mencion d’ixa inesistent Corona Catalano-aragonesa (solo que bels eixemplos: 1, 2 e 3) como si realment hes esistito. O mal ye feito. Dende fa decadas.
Irreal corona irreyal que, á la fin e con os diners e o refirme d’as autoridaz d’a nacion, menaça con fer disaparixer no solo que a história si no a eséncia d’a Hispanidat. 
¿U ye ixo o que quieren Juancar e o PPSOE?