martes, 5 de noviembre de 2013

Cavo d'anyo

Alba (Dawn Song)
As cool as the pale wet leaves
of lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn
                           Ezra Pound


Alba (albata)
Fresqueta como as esbufalitas fuellas humedencas/ d’os aboços d’a val/ á l’alba ella jace á o mio canto//