domingo, 20 de mayo de 2012

Més sobre os cristianos de Sudan

No apareixen en os noticiários d'as rádios e as televisions nuestras. No mereixen ni una ringlereta en os nuestros diários e revistas. Pero existen. Son os refugiatos sur-sudaneses que fuyen d'a guerra. Una guerra que  se prolarga dende fa decadas .
O vicariato apostolico de Gambella, capital d'a region homonima d’Etiopia occidental, aculle mils de refugiatos sur-sudaneses. «Si belun dubda d'a existéncia d'o maligno, havria á venir t'aquí e alufrar o que ye sucedendo» afirma o pair Andrzej Halemba, caporal internacional d'as seccions d'Africa e Asia d'Aduya á la Ilésia Nesecitata (AIN).
En a prefectura apostolica, que buega con Sur Sudan, hi son ya quasi 30.000 mil as personas que se bi han acubillato. E per cada dia en plegan nuevas, més que més mullers e chiquez. «Femos o posible per aduyar-los –diz o vicário apostolico, monsinyor Angelo Moreschi– e totas as vegatas que o guvierno nos dixa, ninviamos á ixa povra gent asetegata, un cambion cistierna». Ta es refugiatos l’augua tiene una valor grandiça, igual como l’asisténcia espritual ofierta per os mosens. Muitos sur-sudaneses son cristianos que, dimpués de tanta fuyita, pueden á la fin trobar o conuerto d'a Parola de Dios e ir ta Misa n'as tres capiellas d'o vicariato construyitas ta els.
As expectativas, manimenos, no son mica buenas. O president sudanés Omar al-Bashir pareix decidito á fer a guerra. Seguntes toz os expertos, o conflicto entre os dos països trayeria conseqüéncias mesmo pro més graus que as que prevocó a guerra civil que, dende 1985 dica 2005, causó més de dos millons de muertos. «Si no b'ha paz –sinyala Eva Maria Kolmann, d'o departamento d' informacion d'AIN– tamien a proxima generacion no coneixerá que o miedo, a muerte, a violéncia u a miséria d'os campos de refugiatos». 

(FUENT)

PS Qui asinas lo deseye puede ajuntar a suya pregária per a paz en Sudan á o reço d'atros millons de cristianos.