sábado, 28 de septiembre de 2013

Espanya somos toz

Espanya somos toz. Espanha èm toti. España somos toos. Espainia gara guztiak. Espanya som tots. Espanha somos todos. España somos todos.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Unas parolas de Joseph Ratzinger

Me creigo que hue ye menister ricordar una encertata reflexion d'o tamien Papa actual Benedicto XVI que aparixeva n'o libro Commentary on the Documents of Vatican II:
Over the pope as expression of the binding claim of ecclesiastical authority, there stands one’s own conscience which must be obeyed before all else, even if necessary against the requirement of ecclesiastical authority. 
(J. Ratzinger: H. Vorgrimler (ed.), Commentary on the Documents of Vatican II, New York 1967, vol. V, 134).

Una verdat simpla e clara: “Per dencima d’o Papa como exprision d’a vinculant demanda de l’autoridat eclesiastica, bi ye a própia conciéncia, á la que bi ha que obedeixer antes que tot l’atro; mesmo, si ye menister, en cuentra, d’o que desija l’autoridat eclesiastica.”
Una verdat que ye menister ricordar hue. Simplament e clara.

  

martes, 10 de septiembre de 2013

D'Espanya i catalans


jueves, 5 de septiembre de 2013

Os islamistas siguen masacrando á os cristianos sírios

No dixan de plegar terribles notícias d’a tragédia d’os nuestros germanos en Síria. Asinas, ahiere mesmo asesinadors yihadistas ixes criminals á os que os criminals guviernos d’Isarel e os Estatos Unitos, con a incondicional complicidat d’os criminals guviernos monyacos d’a Union Europea, quieren fer parixer heroicos luitadors per a libertat en puesto d’a crica de terroristas que hi son— ocupavan un puesto militar en a entrata d’o lugar de Maaloula e dende el enrestivan con obuses e ametralladeras antiaérias o centro d’a villa per més de seis horas. 
Maaloula, que se troba á 55 km á o norte de Damasco, ye un d’os més coneixitos lugars cristianos de Síria. Os suyos habitadors, cristianos grieco-latinos n’a suya mayoria, charran arameu, a luenga d’o nuestro Sinyor Gesu-Cristo. O lugar deve o suyo renombre á las casas-espelungas poblatas dende os primers sieglos d’o cristianismo.
A salvage enrestita s’ha feito bels días dinantes d’a celebracion d’a exaltacion d’a Santa Cruz celebrata toz os anyos o 14 de setiembre. Ademés, cal sinyalar que n’o lugar bi ye o monestério de Mar Takla, construyito arredol d’a tumba de santa Tecla, que se celebra o 24 d’este mes.
L'Asociación Cruz de San Andrés ha convocato lo sabado 7 de septiembre concentracions devant d'as embaxatas d'os Estaos Unitos ta reçar per a paz en Síria e en tot o mundo. Més informacion en este vinclo.
Tamien cal ricordar as recients declaracions de Gregório III, Patriarca greco-melquita d'Antioquia, Aleixandria e Gerusalén en comunion con Roma, sobre a intervencion d'os Estatos Unitos en a suya pátria.  Més informacion aquí.
Ye a hora de que os cristianos d'occident emprencipiemos á reaccionar en esfensa d'os nuestros germanos arabes e aturemos o genocídio anticristiano que refirman os nuestros própios guviernos.

martes, 3 de septiembre de 2013

Unas parolas de Gilbert Keith Chesterton

Impartiality is a pompous name for indifference, which is an elegant name for ignorance.
A imparcialidat ye un nombre fachendoso t'a indiferiéncia, que ye un nombre elegant t'a ignoráncia.
Gilbert Keith Chesterton. The Speaker (15 d’aviento de 1900)