miércoles, 31 de agosto de 2016

Unas parolas d'Edith Stein

Farto d’a vergüenya e fateça d’a democrácia parlamentária, esclatera de tot en a mojiganga d‘a investidura d’estes dias, me’n alcuerdo d’unas parolas de Santa Tresa Benedicta d’a Cruz, muller d’estraordinária inteligéncia, ampla cultura e funda espritualidat, mártir e santa alemana, convertita a o catolicismo dende o judaïsmo, una d’as zagueras e més originals tomistas d’a história d’a filosofia:
A nacion tien necesidat no solo d’o que tenemos, sino tamien d’o que somos.
Tiengamos agora presents as parolas d'a santa, asesinata a Auschwitz, e seigamos dinnos d’es tiempos que nos han tocato.

PS. Podez leyer una traduccion a l’espanyol d’a Céncia d’a Cruz, una d’as suyas obras més importants, punchando en este VINCLO.