lunes, 28 de abril de 2014

E no nos ne olbidemos de Centroafrica

De nuevas nos ne plegan tristas e sanguinosas notícias dende Africa. De nuevas, devito á l’islam. Ixe islam que o suyo coran besava Juan Pablo II; ixe islam que a suya fiesta d’o Ramadan Francho I les felicitava.
Esta pasata Semana Santa, Monsinyor Nongo-Aziagbia, bispe de Bossangoa, en o norte d'a Republica de Centroafrica, yera seqüestrato junto con atros tres sacerdotes per una colla terrorista islamista coneixita como Seleka.
Seguntes ha explicato o própio bispe á l’agéncia Fides, o mierqueles 16 d’abril, quan levava en o suyo auto á tres mosens t’a ilésia d’a Nuestra Sinyora d’a Inmaculata Concepcion de Bantangafo, fuen detenitos per bels terroristas d’a coalicion Seleka que lo menon devant d’un coronel que l’acusó d’haver feito fracasar o suyo plan ta ocupar Bossangoa, per haver espardito en internet declaracions difamatórias cuentra el, per haver replegato en Bantangafo informacion que o bispe havria feito arribar á las fuerças internacionals presents en Centroafrica —a Sangaris (francesa) e a MISCA (africana)— e, en zagueras, d’haver organizato a resisténcia en a ciudat ta evitar a conquista d’os suyos hombres.
O bispe anyede que os terroristas le sacon a cruz peitoral, l’aniello episcopal e os adreços sagratos que teneva en a maleta. Dimpuesas, el e os atros tres sacerdotes estion levatos ta Sidot ta matar-los. En plegando ta Kabo, en a buega con Chad, o suyo convói estió detenito per a intervencion d’a comunidat internacional que fiço que o comandant d’a zona local militar de Seleka, desaprovás a orden d’egecucion feita per lo suyo subordinato. Á la fin, e dimpués d’ixa pelegrinacion, que duró tot o Jueves Santo, o Viernes Santo os quatre mosens fuen levatos ta Bantangafo an que o comandant d’a MISCA los recullió en helicoptero ta tornar-los ta casa.
No tenió a mesma suerte o pair Christ Forman Wilibona, sacerdote tamien en a diocesis de Bossangoa, que estió asesinato ixe mesmo 18 d’abril. ”Mosen Wilibona yera un d’os mios sacerdotes —reconta á Fides Monsinyor Nongo-Aziagbia— que tornava ta casa suya en moto dimpués de celebrar a Misa Crismal quan s’alcontró con una colla rebelde Seleka asociatos con elementos Peuls (una poblacion de pastors de fe musulmana, presents en vários païses d’a region) que l’asesinon, disparando-le dica 12 balas”.
”Mosen Wilibona morió en l’auto —contina el bispe—.Tot o norte d’a mia diocesis ye ocupato per as tropas de Seleka, que dictan a suya lei a penar d’a preséncia d’as fuerças internacionale. Yo me pregunto: qué honra fa a suya preséncia en Centroafrica?” —conclui Monsinyor Nongo-Aziagbia.

martes, 15 de abril de 2014

De nuevas o terror en Nigéria

Cal charrar d’o terror en Nigéria. Cal charrar-ne de nuevas. Per disgrácia, pero cal charrar-ne. Ta no olbidar-lo. Ta no olbidar-nos-ne de Síria u Paquistan u China. Cal charrar d’o terror cuentra os cristianos. Anque no seiga que ta no fer-nos-ne complices.
O luns de maitino, o esclatito d’una bomba en a capital, Abuja, á o canto d’una estacion d’autobuses acaramullata de gent, hizo que un número alto, pero indeterminado de víctimas.
Bel par de dias have, o noreste de Nigéria tamien sofrió os atentatos terroristas d’a crica islamista Boko Haram país. Una enrestita cuentra Amchaka e atros lugars cerca d’a buega con Camerun, en a region de Borno, causó lo menos seis ducenas muertos.
Baba Shehu Gulumba, alministrador d’o guvierno local, dició a l’agéncia de notícias AFP que os terroristas de Boko Haram disparon indiscriminadament cuentra os residents ademés de cremar as suyas casas.
Estas enrestitas causon a fuyita de buenacosa d’a poblacion local e agravon a sensacion d’inseguridat, més que més entre as comunidaz cristianas, ya que se fiçon pocos dias dimpués de l’asesinato de 135 personas en atras aiccions d’esta organizacion islamista.
Antiparte, tres religiosos, dos misioners italianos —Giampaolo Marta e Gianantonio Allegri— e una monja canadiense —Gilberte Bussier— son estatos seqüestratos en Camerun en una zona buebatiça con o norte de Nigéria. Seguntes pareix, tamien esta aiccion ye obra d’os fundamentalistas de Boko Haram.

martes, 1 de abril de 2014

En o dia d'a Victória

A tardi d'o dia 1 d'abril de 1939, o general Franco recibió un telegrama d'o papa Pio XII que diciva:
Levantato  o nuestro coraçon ent’o Sinyor, agradeixemos sincerament con a Vuestra Exceléncia deseyata victória catolica Espanya, femos votos perque este queridismo país, alcançada a paz, emprenda con nueva rásmia as suyas antiguas cristianas tradicions que tan gran la fiçon. Con estes sentimientos efusivament ninviamos a Vuestra Exceléncia e a tot o noble pueblo espanyol a nuestra apostolica bendicion. Pius PP. XII
Yo solo que traduzco, respectando mesmo lo estilo telegrafico, que no hi cal anyader res.